top of page
background.jpg
參賽作品_01影片框.png

我將以偽聲形態出擊

​作者:雙命裂

參賽作品_01影片框.png

瑪德蓮&濃縮咖啡超香😍

​作者:宏宏HongHong

參賽作品_01影片框.png

配音女王aka龍葵一人分飾十角

​作者:龍葵 Aoi Blaze

1.png
參賽作品_01影片框.png

一人分飾七角!戰鬥音效也配音!

作者:可粒可 Cliick

參賽作品_01影片框.png

烏瑪咪一人飾11角 演技大爆發!!

​作者:烏瑪咪x搽米

參賽作品_01影片框.png

配音嘗試 雪女6條聲線的挑戰

​作者:小宮ユキナ&幸也

​⋯⋯

主網站視覺-有底.png
header_right_role.png
01.png
header_title_0330.png
1.png
活動大使璐洛洛 .png
作品
navbar_黃色金邊X2倍.png
參賽作品_00title.png
旅行箱.png
bottom of page