top of page
background.jpg
參賽作品_01影片框.png

一人扮演多個角色,幫他們配音!

​作者:九条夙

參賽作品_01影片框.png

第一次嘗試配音,就讓喉嚨超想罷工!?

作者:雅達諾

參賽作品_01影片框.png

狸姊姊說故事! 老玩家回鍋

​作者:狸野梨

1.png
參賽作品_01影片框.png

真理 x 真相 混沌的蛋糕塔

​作者:伊索渡 AesopDu Ch.

參賽作品_01影片框.png

可可(洛莉)餅乾難忘的冬天

作者:可洛莉 Clawy

參賽作品_01影片框.png

聖百合和純香草兩位好友的回憶故事!!

​作者:赤羽亞矢 Akahane Aya

​⋯⋯

主網站視覺-有底.png
header_right_role.png
01.png
header_title_0330.png
1.png
活動大使璐洛洛 .png
作品
navbar_黃色金邊X2倍.png
參賽作品_00title.png
旅行箱.png
bottom of page